Czwartek, 26 listopada 2015 r. Delfiny, Sylwestra i Konrada
Wizyt na stronie: 655204 Wczoraj: 278 Dzisiaj: 172 Teraz: 2
Kolberg 2014
Aktualności, informacje, wydarzenia
rokkolberga2014.jpg
Czytaj więcej
Niematerialne dziedzictwo kulturowe
Artykuły, informacje dotyczące niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.
Czytaj więcej
Folklor muzyczny Podkarpacia

Czytaj więcej
Tylko u nas
ludowe_oskary.jpg Konkurs na najciekawsze wydarzenie folklorystyczne w Polsce
Dyskografia polskiej muzyki ludowej Polska muzyka ludowa na winylach, kasetach i CD

Regionalna Encyklopedia Kultury Ludowej Sylwetki twórców, pisarzy ludowych, opisy regionów etnograficznych

katalog.gif
Bibliografia sztuki ludowej - opracowania szczegółowe

 Opracowała: Katarzyna Kraczoń

Rzeźba

 • Chrzanowski T., Piwocki K., Drewno w polskiej architekturze i rzeźbie ludowej, Wrocław 1981.
 • Chrzanowski T., Prymitywna rzeźba kamienna na Śląsku, "Polska Sztuka Ludowa", 1976 nr 3-4.
 • Góralowa D., Warmińska rzeźba ludowa, Olsztyn 1979.
 • Grabowski J., Dawna rzeźba ludowa, Warszawa 1968.
 • Jackowski A., O rzeźbach i rzeźbiarzach, Warszawa 1997.
 • Jackowski A., Współczesna rzeźba zwana ludową, "Polska Sztuka Ludowa" 1976 nr 3-4.
 • Jędrzej Wowro świątkarz beskidzki, tekst A. Kowalska-Lewicka, Wadowice 2006.
 • Kunczyńska A., Chrystus Frasobliwy w polskiej rzeźbie ludowej, "Polska Sztuka Ludowa" 1960 nr 4.
 • Pawłowska K., Zabytkowa, ludowa rzeźba w drewnie, Włocławek 1996
 • Piwocki K., Rzeźba ludowa, "Polska Sztuka Ludowa", 1976 nr 3-4.
 • Seweryn T., Ludowa świecka rzeźba monumentalna, "Polska Sztuka Ludowa", 1955 nr 2.
 • Zięba D., Frasobliwy, "Twórczość Ludowa" 1989 nr 2.
Malarstwo
 • Błachowski A., Malarstwo na szkle, Toruń 2004.
 • Czajkowski J., Źródła do malarstwa ludowego w Krakowskiem, "Polska Sztuka Ludowa", 1973 nr 3.
 • Grabowski J., Ludowe malarstwo na szkle, Wrocław 1968.
 • Jackowski A., Obrazy ludowe, Lublin 1999.
 • Jackowski A., Współczesne malarstwo ludowe i jego pogranicza, "Polska Sztuka Ludowa", 1977 nr 4.
 • Kunczyńska-Iracka A., Malarstwo ludowe kręgu częstochowskiego, Wrocław 1978.
 • Kunczyńska-Iracka A., Malarze ludowi z Gidel, "Polska Sztuka Ludowa", 1965 nr 2.
 • Reinfuss R., Malarstwo ludowe, Kraków 1962.
 • Seweryn T., Polskie malarstwo ludowe, Kraków 1937.
Plastyka obrzędowa i zdobnicza
 • Bartosz A., Pisanki, Tarnów 1996.
 • Błachowski A., Polska wycinanka ludowa, Toruń 1986.
 • Dąbrowski S., Pisanki lubelskie, Lublin 1936.
 • Fryś-Pietraszkowa E., Meres M., Zdobnictwo bibułkowe Żywiecczyzny, Żywiec 1975.
 • Karwicka T., Pająki, wycinanki, kwiaty, Lublin 1960.
 • Lipka J., O jajku prawie wszystko, Opole 2005.
 • Olędzka H., Z badań nad wycinanką kurpiowską, "Polska Sztuka Ludowa" 1964 nr 3.
 • Patro G., Wycinanki Pałuckie, Wągrowiec 2001.
 • Przeździecka M., Szymon Czerniakiewicz - podlaski wycinankarz ludowy, "Polska Sztuka Ludowa" 1957 nr 1.
 • Samsel M., Wycinanka kurpiowska, Ostrołęka 2002.
 • Sęk J., Wycinanki ludowe z polonijną metryczką, "Twórczość Ludowa" 1988 nr 3.
 • Śledziewski A., Wycinanka polska, Warszawa 2009.
 • Świątkowska A., Łowicka wycinanka, "Polska Sztuka Ludowa" 1961 nr 2, s. 80-82.
 • Twardowska A., Wszystko zaczęło się od jajka, Łódź 1998.
 • Wojciechowski A., Tematyka społeczna i polityczna w wycinance łowickiej, "Polska Sztuka Ludowa" 1949 nr 11-12, s. 344-353.
 • Zwolakiewicz H., Wycinanki Ignacego Dobrzyńskiego, "Polska Sztuka Ludowa" 1958, nr 2 s.71.
Tkactwo
 • Błachowski A., Ludowe dywany dwuosnowowe, Toruń 1990.
 • Kamrowski J., Dawne tkactwo, Gdańsk 1994.
 • Kondratiukowa K., Ludowe tkactwo opoczyńskie, Łódź 1958.
 • Matusek M., Ludowe tkactwo lubelskie, Lublin 1963.
 • Pietkiewicz K., "Szmaciaki" mazurskie, "Polska Sztuka Ludowa", 1951 nr 4-5.
 • Tkanina dwuosnowowa w Janowie, Janów 1994.
 • Tuszyńska W., Dywany i kilimy, Warszawa 1982.
 • Wrębiak Celestyn, Tkanina podlaska, Biała Podlaska 1981.
Hafciarstwo i koronkarstwo
 • Bartosz A., Hafty ludowe, Tarnów 1981.
 • Bazelich B., Ludowy haft na Śląsku, "Polska Sztuka Ludowa", 1953 nr 3.
 • Bazelich B., Znaczenie techniki wykonania w badaniach nad haftem ludowym, 1963 nr 2.
 • Dobrowolscy A. i T., Strój, haft i koronka w województwie śląskim, Kraków 1936.
 • Frankowski E., Hafty kurpiowskie, "Polska Sztuka Ludowa"1953 nr 6.
 • Glapa A., Wielkopolski haft snutkowy, "Polska Sztuka Ludowa", 1955 nr 4.
 • Haft i zdobienie stroju ludowego, pod red. K. Pietkiewicza, Warszawa 1955.
 • Haft ludowy, Toruń 1979.
 • Kowalska-Lewicka A,. Haft biały na Podhalu, "Polska Sztuka Ludowa", 1957 nr 4.
 • Piskorz-Branekova E., Polskie hafty i koronki. Zdobienia stroju ludowego, Warszawa 2005.
 • Polaczkowa B., Koronki Koniakowskie, "Polska Sztuka Ludowa", 1968 nr 4.
 • Rezmer B., Jak haftować po kaszubsku, Gdańsk 1982.
 • Seweryn T., Hafty opoczyńskie, Lwów 1926.
 • Świątkowska A., Haft w stroju łowickim, "Polska Sztuka Ludowa", 1981 nr 1.
 • Świątkowski H., Starodawny haft łowicki, "Polska Sztuka Ludowa", 1960 nr 3.
 • Targońska A., Wzornik rzeszowskich haftów ludowych, Rzeszów 1985.
 • Turska J., Koronki, Warszawa 1969.
 • Turska-Skowronek K., Sztuka koronki, Toruń 2002.
 • Udziela S., Hafty kurpiowskie, Kraków 1936.
 • Udziela S., Krakowskie hafty białe, Kraków 1930.
Stroje ludowe
 • Atlas Polskich Strojów Ludowych, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
 • Bazelich B., Strój ludowy w Polsce. Opisy i wykroje, Fundacja Kultury Wsi.
 • Chmielowski S., Słownik nazw i wyrażeń związanych ze strojem ludowym Wielkopolski, Leszno 1995.
 • Cholewa M., Stroje ludowe Ziemi Sądeckiej, rozwój stroju ludowego i jego zasięgi terytorialne, Lublin 1946.
 • Dobrowolska A., Żywotek cieszyński. Ze studiów nad strojem i haftem ludowym, Katowice 1930.
 • Hermanowicz-Nowak K., Strój Górali Beskidu Śląskiego. Funkcje społeczno-kulturalne, Warszawa 1997.
 • Kalinowska D., Kujawskie czepce zabytkowe, Włocławek 1996.
 • Karwicka T., Ubiory ludowe w Polsce, Wrocław 1995.
 • Kożuch B., Pobiegły E., Stroje krakowskie, Kraków 2003.
 • Matuszkówna S., Zdobienie kobiecego stroju żywieckiego, Kraków 1931.
 • Michalczyk M., Kiecki, gunie, modrzeńce… Stroje ludowe na Górnym Śląsku, Katowice 1997.
 • Modzelewska T., Stroje ludowe Warmii i Mazur, Olsztyn 1958.
 • Piskorz-Branekowa E., Polska. Stroje ludowe, Warszawa 2008.
 • Piskorz-Branekowa E., Polskie stroje ludowe, t.I-III, Warszawa 2006-2007.
 • Seweryn T., Kaszubskie złotogłowie i nowe hafty wdzydzkie, Lwów 1929
 • Sieradzka A., Tysiąc lat ubiorów w Polsce, Warszawa 2003.
 • Świeży J., Stroje ludowe Lubelszczyzny w ogólnym zarysie, Warszawa 1954.
 • Targońska A., Moda chłopska w okolicy Rzeszowa w początkach XX wieku, Rzeszów 1988.
 • Udziela S., Ludowe stroje krakowskie i ich krój, Kraków 1930.
Zabawkarstwo
 • Bujak J., Zabawki w Europie. Zarys dziejów - rozwój zainteresowań, Kraków 1988.
 • Kotula F., Wincenty Jaskier, rzeźbiarz zabawek, "Polska Sztuka Ludowa", 1960 nr 3.
 • Lewińska T., Kolorowy świat zabawek. Zabawki ludowe w Polsce, Kielce 1995.
 • Małeta A., Ośrodek zabawkarstwa ludowego w Brzózie Stadnickiej, "Polska Sztuka Ludowa", 1979 nr 4.
 • Olszewska B., Polska zabawka ludowa (katalog wystawy), Toruń 2000.
 • Olszewska B., Polska zabawka ludowa, Toruń 2000.
 • Seweryn T., Polskie zabawki ludowe, Warszawa 1960.
 • Seweryn T., Zabawki ludowe jako odbicie zwyczajów, obyczajów, magii i legend, , "Polska Sztuka Ludowa", 1957 nr 1.
Garncarstwo i ceramika
 • Bazelich B., Garncarstwo starosądeckie, "Polska Sztuka Ludowa", 1958 nr 2.
 • Cieśla-Reinfussowa Z., Siwaki z Białej Podlaskiej, "Polska Sztuka Ludowa", 1954 nr 5.
 • Fryś-Pietraszkowa E., Ośrodek garncarski w Łążku Ordynackim na tle ceramiki malowanej w Polsce,Wrocław 1973.
 • Kotula F., Leżajski ośrodek ceramiczny, "Polska Sztuka Ludowa", 1953 nr 1.
 • Kotula F., Materiały do dziejów garncarstwa, Rzeszów 1956.
 • Optołomicz J., Ceramika lubelska, Lublin 1970.
 • Ośrodek garncarski w Baranowie, Puławy 2000.
 • Pietrzykowska Z., Garncarstwo ludowe na Kujawach, Włocławek 1966.
 • Reinfuss R., Brzostek - zapominany ośrodek ludowego garncarstwa, "Polska Sztuka Ludowa",1951 nr 6.
 • Reinfuss R., Garncarstwo ludowe, Warszawa 1955.
 • Targońska A., Ludowa plastyka ceramiczna, Rzeszów 1981.
 • Wyka T., Garncarstwo urzędowskie, Lublin 1996.
Plecionkarstwo
 • Basista K., Petera J., Ludowe plecionkarstwo Lubelszczyzny, Lublin 1966 (katalog wystawy).
 • Gauda A., Kolekcja plecionkarska w zbiorach Muzeum Okręgowego w Lublinie, "Studia i Materiały Lubelskie", Lublin 1972, t. VII.
 • Kołodziejska B., Plecionkarstwo ludowe, Zielona Góra 1965.
 • Ludowe plecionkarstwo Lubelszczyzny, Lublin 1966.
 • Ostrowska-Wójcik H., Plecionkarstwo [w:] Sztuka Ludowa Kaszubów. Przeszłość i teraźniejszość, Bydgoszcz 1995.
 • Tradycyjne plecionkarstwo ludowe na Kaszubach, Gdańsk 1989.
Kowalstwo artystyczne
 • Fryś E., Ludowe kufry okuwane, "Polska Sztuka Ludowa", 1959 nr1-2.
 • Gauda A., Ludowe krzyże żelazne na Lubelszczyźnie [w:] "Studia i Materiały Lubelskie", 1987, t. 12.
 • Gil E., Współczesne ludowe kowalstwo Opolszczyzny, Opole 1982.
 • Kotula F., Ze studiów nad zdobnictwem kowalskim w okolicach Rzeszowa, "Polska Sztuka Ludowa", 1952 nr 2.
 • Krzyże kowalskie na Podlasiu, Białystok 1992.
 • Lubelskie kowalstwo artystyczne, Lublin 1970.
 • Optołowicz J., Ludowe kowalstwo artystyczne, Krasnystaw 1967.
 • Reinfuss R., Kowalstwo, Lublin 1959.
 • Reinfuss Roman, Ludowe kowalstwo artystyczne w Polsce, Wrocław 1983.
 • Rosiński S., Kowalstwo ludowe Ziemi Radomskiej, Radom 1972.
 • Zapędowski M., Ludowe kujawskie kowalstwo artystyczne, Włocławek 1971.
Monografie regionalne
 • Barabasz S., Sztuka ludowa na Podhalu, cz. 1-3, Lwów-Warszawa 1928-1930.
 • Chrzanowski T., Piwocki K., Sztuka Ziemi Krakowskiej, Kraków 1982.
 • Dobrowolski T., Sztuka województwa śląskiego, Katowice 1933.
 • Gauda A., Wrębiak C., Sztuka ludowa południowego Podlasia, Biała Podlaska 1981.
 • Karwicka T., Petera J., Sztuka ludowa Lubelszczyzny, Lublin 1959.
 • Ligęza J., Kultura ludowa Górnego Śląska, Opole 1966.
 • Malicki L., Kociewska sztuka ludowa, Gdańsk 1973.
 • Olędzki J., Sztuka Kurpiów, Wrocław 1970.
 • Pietkiewicz K., Sztuka ludowa na Mazowszu, Warszawa 1958.
 • Polska sztuka ludowa. Łowicz, Warszawa 2001.
 • Sokal R., Sztuka ludowa okolic Biłgoraja, Lublin 1982.
 • Sztuka ludowa Kaszubów: przeszłość i teraźniejszość, pod red. W. Skulmowskiej, Bydgoszcz 1995.
 • Sztuka ludowa Kujaw: przeszłość i teraźniejszość, pod red. W. Skulmowskiej, Bydgoszcz 1997.
 • Sztuka ludowa okolic Biłgoraja, Lublin 1982.
 • Sztuka ludowa Pałuk: przeszłość i teraźniejszość, pod red. W. Skulmowskiej, Bydgoszcz 1996.

Wyświetlono: 6215 razy.
Zamieścił: admin admin 2009-03-02
Zmodyfikowała: Katarzyna Kraczoń 2009-03-23
Start | Festiwal w Kazimierzu | Dziedzictwo kulturowe | Nagroda im. Oskara Kolberga | Teatry wiejskie | Etno design | Ludowe Oskary | MKiDN | Katalog stron www |
KulturaLudowa.pl © 2008 - 2012 Stowarzyszenie Twórców Ludowych.
Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody wydawcy jest zabronione.
Zrealizowano w ramach programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
projekt graficzny: GRAFKOM Janów Lubelski | realizacja projektu: Extreme Waves